Kaviaren tilbake i tuben for Innlandet?

Av Hans Kristian Enge, gruppeleder Innlandet Arbeiderparti

Foto: Marit Rolstad

Med et knapt flertall i fylkestinget den 8.desember, vedtok fylkestinget i Innlandet å gjennomføre en rådgivende folkeavstemning om videreføring eller oppsplitting av Innlandet. Denne må være gjennomført i forkant av fylkestingets møte 22. til 24. februar.

Vi i Arbeiderpartiet vurderte at vi hadde godt grunnlag for å treffe beslutning om å videreføre Innlandet allerede nå i desember. I representantskapet vårt stemte hele 75 av 81 medlemmer å gå videre med Innlandet fylke. Nå ruller debatten videre, og vi vil derfor bidra med våre argumenter for å synliggjøre det vi har drøftet i vårt parti. Vi vil bidra til en opplyst debatt om Innlandet blant folk.

La oss først være tydelige på at selv om vi hadde et representantskap som landet standpunkt mot folkeavstemning og oppsplitting, så er det ikke slik at Innlandet Arbeiderparti maler alt rosenrødt med det nye fylket. Det er fortsatt store forbedringspunkter to år etter at den nye fylkeskommunen ble etablert, og det vil vi bidra til å utvikle i positiv retning.

Det er ikke alt som fungerer optimalt umiddelbart etter en sammenslåing, og når det er motstand hos flere både politisk og administrativt, så må jobbingen med å skape ett Innlandet naturlig nok også modnes. I tillegg har etableringen av en ny organisasjon pågått parallelt med en pandemi, og det har gjort det ekstra krevende å møtes og være ute tett på innbyggerne.

Sett fra Arbeiderpartiet sin side så har det også vært krevende med en stadig forverret økonomisk situasjon gjennom åtte år med en blå regjering. Sulteforingen har hemmet den nye fylkeskommunens utvikling. Vi har jevnlig frambrakt berettiget kritikk av reformen, både penger og nye, lovede oppgaver har for en stor del uteblitt.

Men til tross for det så har vi nå jobbet på i fire-fem år med mange prosesser. Både for å harmonisere tjenester, bygge organisasjonsstrukturer og -kultur, meisle ut felles politiske planer og jobbe fram en felles retning for Innlandet sammen med kommuner, næringsliv og organisasjoner.

Det er viktig å ta med seg at det er lagt ned et betydelig antall arbeidstimer for å komme dit vi er i dag. Når det fra offisielt hold sies at vi har brukt 100 millioner på å slå oss sammen til Innlandet, så er det kun de målbare tallene. Den samlete innsatsen er så klart mye større, og det hadde også vært viktig for debatten om dette ble anslått på en god måte.

Noen snakker som at fylkeskommune er til for de ansatte, det er feil. Det viktigste fylkeskommunen gjør er å gi kvalitetsmessig, god utdanning, et solid tannhelsetilbud, drifting og vedlikehold av et 7000 kilometer langt vegnett, et bredt spekter av kulturtilbud, være pådriver og fasilitator for nærings og samfunnsutvikling, og å drive trygge kollektivtilbud. Bare for å nevne noen av de større oppgavene til dette forvaltningsleddet.

For å lykkes med dette må vi ha dyktige folk med rett kompetanse, og da må vi være en ryddig og forutsigbar arbeidsgiver. Etter fire år med omstilling, og mange pågående prosesser, er jeg oppriktig bekymret for at ytterligere nye år med omstilling og uforutsigbarhet vil gå på kvaliteten løs på tjenestene vi skal levere til innbyggerne våre.

Vi ser fram til å diskutere fylkeskommunens tjenester og framtid med dere i ukene som kommer. Når vi alle skal gå til stemmeurnene og velge om vi vil at Innlandet skal videreføres eller deles, da er det viktig at vi har et best mulig kunnskapsgrunnlag for å ta et opplyst valg.

%d bloggere liker dette: