Det er oss mot 310 andre. Vi må stå sammen

Av Espen Østvold Rølla, Lillehammer, fylkesstyremedlem, Partiet Sentrum Innlandet

Sterkere sammen, ikke hver for oss Å splitte opp fylket kan føre til over 100 millioner mindre til skoler, veier og kollektivtrafikk – hvert år. Det taper alle på.

Kjære innbygger i en av våre 46 flotte kommuner. Det er oss mot de 310 andre kommunene nå. Vi må stå sammen for å vinne i kampen om tilflyttere, turister, arbeidsplasser, næringsutvikling og statlige midler. Sammen står vi sterkere i kampen mot f.eks. Oslo, når penger og ressurser skal fordeles.

Vi vil at folk skal reise til våre kommuner for å oppleve natur og stå på ski, bruke fritiden sin i våre kommuner. Vi vil at folk skal flytte til oss når de vil ut fra storbyene for et godt liv nært natur. Vi vil at støttemidler og utviklingsmidler skal gå til næringsutvikling og bedrifter i våre kommuner. Vi vil at arbeidsplasser skal skapes i våre kommuner og at gründere skal etablere seg og satse i våre kommuner.

For å få til dette, må vi slutte med omkamper og krangling internt, men vise at vi er et løsningsorientert folk som tar kunnskapsbaserte valg og ikke styrer kun etter følelser. En oppsplitting gir mindre drivkraft fremover, vi får høyere kostnader og vi sitter igjen med dårligere tjenester til oss som bor her. Det er det stikk motsatte av en vinn-vinn-situasjon.

Dette er derimot en inn-inn-situasjon. Fylkeskommunen vår er innarbeidet, og vi har opplevd en årlig innsparing pga. sammenslåing. Innhøstingen etter sammenslåing gjelder ikke bare for fylket, men for alle organisasjoner, bedrifter og foreninger som har tilpasset seg og er rigga for fremtiden nå.

Det står om Innlandets fremtid nå. Innlandets mulighetsrom er stort og begrepet eventyrlige muligheter har knapt sett sin start. Nå må vi stemme med fornuften, behold Innlandet.

%d bloggere liker dette: