Hvorfor er FN17 (samarbeid om å nå målene) relevant for folkeavstemninga på nyåret?

Av Johannes Christian Wahl Gran, Gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne, Ringsaker

Summen av utfordringene i Innlandet – blir mindre med en fylkeskommune og tydeligere når vi er sammen om dem. Der to fylkeskommuner før måtte knive seg imellom rundt felles ressurser, er dagens fylkeskommune i stand til å snu dette til flere regionale fortrinn.

Miljøpartiet De Grønne ønsker en faktabasert og rasjonell tilbakemelding fra deg i Innlandet.

Mer informasjon om folkeavstemningen vil til enhver tid være tilgjengelig på innlandetfylke.no, men noen tydelige rammer er allerede satt, de er lokalisert her: https://prod01.elementscloud.no/publikum/Documents/ShowDmbHandlingDocument/1e19ac68-b074-44df-9273-d74cf116eb4e/4220/Protokoll

Tre viktige momenter for alle over 16 år som skal stemme enten digitalt eller ved fysisk oppmøte rett etter nyttår:

1:

Innlandet har 370 905 innbyggere (per 1. kvartal 2021), hentet her:

Det betyr at hvis Innlandet spør noen utenfor Innlandet om noe, så er det på vegne av 371′. Det klarer verken Oppland eller Hedmark alene. Mer om tallene her: https://innlandetfylke.no/om-fylkeskommunen/om-innlandet/fakta-om-innlandet/

2:

Samarbeidet rundt Mjøsa.

kommunene rundt Mjøsa har i stor grad felles arbeids- og bostedsmarked på tvers av Mjøsbrua. Behovet for å koordinere dette for eksempel med tanke på samferdsel og infrastruktur er presserende, og dette går logisk sett enklere for seg med en felles administrasjon – kontra to konkurrerende administrasjoner. Mer om Mjøsbyen her: https://www.mjosbyen.no/

3:

Store tall selger.

«lengst elv, størst innsjø, høyeste fjell, flest kilometer med veg etter staten, osv.» – selger og formidler både store behov og muligheter. Være seg prioriteringer i for eksempel NTP – men også i sammenfatning av utfordringsbilde. Mer om dette her: https://prod01.elementscloud.no/publikum/Documents/ShowDocument/1e19ac68-b074-44df-9273-d74cf116eb4e/437705/699961

%d bloggere liker dette: