Nå er det opp til deg

Av Mona Stormoen, fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Innlandet

FOLKEAVSTEMNING: Vil du beholde Innlandet fylkeskommune eller vil du dele opp i to nye fylkeskommuner?

Eller kan hende du ikke bryr deg så mye om det, for hva driver egentlig en fylkeskommune med?

Vi som er valgt inn i fylkestinget, vi er valgt som folkets representanter.

Vi skal sette oss godt inni sakene som er oppe til diskusjon og avstemming.

Nå må også du gjøre det samme, for du skal ta et opplyst valg om Innlandet skal bestå eller vi skal splitte opp.

Her er noen av fylkeskommunens mange oppgaver.

Skole

Å drive videregående skole, det er en kjerneoppgave for fylkeskommunen.

I Innlandet er det 23 videregående skoler. Skolene ligger spredt ute i fylket, og her jobber de aller fleste fylkeskommunale ansatte. De jobber der de bor.

Mange steder er også den offentlige tannklinikken plassert i nærheten av skolen. Det er også fylkeskommunal oppgave å drive disse og bidra til god tannhelse til deg.

Og dette er også fylkeskommunale arbeidsplasser. Elevtallet blir stadig mindre i alle deler av Innlandet, og skal vi fortsatt tilby ungdommen vår god utdanning må vi endre måten vi driver videregående opplæring på.

Det gjør vi best sammen som Innlandet.

Trafikk

Kollektivtjenesten er fylkeskommunal!

Det er de hvite bussene merket Innlandstrafikk som kjører der du bor, og som bl.a. sørger for at skoleunga blir kjørt fra hjem til skole ute i den kommunen du bor.

Bussjåførene bor også gjerne der du bor, og har arbeidsplassen sin på bussen.

Skal vi lykkes med å få bedre kollektivtilbud i distriktene, må vi ha mer midler fra Staten og utvikle en smartere kollektivtjeneste.

Da står vi sterkere sammen som Innlandet.

Administrasjon og drift av fylkesvegnettet, det er en oppgave fylkeskommunen overtok i 2020.

Her var det gode fagfolk som valgte å si opp en sikker jobb i Statens vegvesen for å følge oppgavene inn i Innlandet fylkeskommune. De har en meget ettertraktet kompetanse som markedet skriker etter.

Skal vi beholde oppgaven med å ta vare på våre egne veger, og beholde de dyktige medarbeiderne, ja da må vi beholde Innlandet fylkeskommune med et sterkt fagmiljø!

Kultur

Fylkeskommunens oppgave er også å tilrettelegge for et levende kulturliv som favner alle i Innlandet. Tilgang på gode kultur- og idrettsaktiviteter er ekstremt viktig for at vi kan leve gode liv.

Fylkeskommunens bidrag generer aktiviteter, opplevelser og underholdning, kunnskap, respekt, tilhørighet og identitet, livsglede og ikke minst arbeidsplasser i hele fylket.

Vi har opprettet Musikk i Innlandet og Teater i Innlandet. Vi får til mer kultursatsing sammen som Innlandet.

Så et kostnadsspørsmål: Vil du at det brukes 100 millioner kroner på å splitte opp Innlandet, eller tenker du det er bedre å bruke de kronene på bedre kollektivtilbud, bedre fylkesveger, et levende kulturliv og en framtidsrettet videregående skole?

Du kan velge det siste, hvis du vil.

%d bloggere liker dette: