Splitting av Innlandet er identitetspolitikk på ville veier

Av Håkon Hermansson, Nord-Fron.

Foto: Einar Almehagen

Vi vet ikke nøyaktig merkostnaden for to fylkesadministrasjoner og to sett med politikere i stedet for ett. Fylkestinget har nemlig utlyst en viktig folkeavstemming uten å kostnadsberegne alternativene eller utrede hvordan det skal finansieres. Uoffisielle beregninger viser at det kan bli opp imot 100 millioner ekstra hvert år. Penger som nødvendigvis må hentes ved å svekke tjenestetilbudet nær folk – enten det blir gjennom dårligere vei eller dårligere skole.

Ansatte i fylkeskommunen har jobbet med sammenslåing, flytting og omorganisering uavbrutt i tre år fra 2017 til 2020. Deretter gikk de direkte over til å håndtere en pandemi med smittespredning mellom videregåendeelever og på offentlig transport. Nå ønsker fylkestinget å starte fire nye år med omstrukturering, oppsplitting av fagmiljø, flytting av ansatte, endring av arbeidsoppgaver og ansettelse av nye mellomledere. Sju tapte år. Er det rart linjetilbudet på videregående skole svekkes og vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet vokser?

Identitet, følelser og stedstilknytning er komplisert. Men ikke like vanskelig som å hindre frafall i videregående skole og stimulere til jobbskaping i distrikta. Derfor er det kanskje ikke så rart at fylkestingspolitikerne velger å sette opplendinger mot hedmarkinger og mjøsby mot mjøsby. Det er rett og slett enklere enn å gjøre jobben vi valgte dem til i 2019. Og stemmer vi for nye år med omorganisering kan vi jo ikke holde politikerne ansvarlig for at de ikke leverte på skole, vei og tannhelse når de stiller til gjenvalg neste gang. Kanskje er det den egentlige begrunnelsen? For andre gode argumenter har jeg til gode å høre. Avstandene i Innlandet er ikke større enn i Oppland og Hedmark. Fra Otta er det like langt til Gjøvik som til Hamar, og Lillehammer flytter neppe noe sted.

Jeg vil ha en fylkeskommune som sørger for et godt videregående skoletilbud i min region, vedlikeholder fylkesveiene, tar i bruk nye mer fleksible løsninger for kollektivtrafikk og gir folk et anstendig offentlig tannhelsetilbud. Stort mer enn dette forlanger jeg egentlig ikke.

Si nei til sløsing. Si nei til dårligere tjenester. Krev politikere som leverer noe bedre. Behold Innlandet.

%d bloggere liker dette: