Rest-Oppland kan bli nest minst i landet

Av  Bjørn Jarle Røberg-Larsen, Elverum, fylkestingsrepr. (Ap)

Foto: Marit Rolstad

Bare Finnmark vil være svakere enn Oppland hvis Innlandet deles. Som hedmarking bekymrer det meg, selv om Hedmark vil greie seg bedre.

Norge er annerledes nå enn da fylkestingene i Hedmark og Oppland sa nei til sammenslåing. Da hadde både Telemark, Aust-Agder, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark færre innbyggere enn våre to fylker. Hedmark og Oppland var hverken store eller små. Vi sa nei samtidig med at mange andre sa nei, og vi ville beholde daværende fylkesinndeling i hele landet.

Men Norge er forandret. Telemark er slått sammen med Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder har blitt til Agder, Sogn og Fjordane er en del av Vestland og Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag har blitt til Trøndelag. Bare lengst i nord ser det ut til at Finnmark med ca 75.000 innbyggere vil gjenoppstå som et mindre fylke.

Også Oppland er forandret. Vi snakker i realiteten om et Rest-Oppland der Jevnaker og Lunner allerede er borte, og der mye peker i retning av at Gran forsvinner. Om det skjer, blir Rest-Oppland med sine rundt 155.000 innbyggere det nest minste fylket i Norge. Bare Finnmark vil være svakere.

Hvorfor bryr jeg meg med at Oppland svekkes? Jeg er jo fra Hedmark? Jo – fordi en deling er negativt for hele Innlandet. Der Innlandet er i dag en stor region som dekker mesteparten av Norge mellom Oslo og Trondheim, vil Rest-Oppland og Hedmark hver for seg ikke vil ha samme tyngdepunkt i det nye norgeskartet. Vi vil begge tape i kampen om nasjonale kroner og nasjonale investeringer.

Dette er en vesentlig forskjell fra situasjonen før sammenslåingen. Deler vi oss mens de fleste andre ikke deler seg, går vi fra å være to fylker av gjennomsnittlig størrelse før 2017 – til å være blant de aller minste nå. Ulempene er åpenbare, særlig for Rest-Oppland – men også for Hedmark.

Og: Før 2017-vedtakene om sammenslåing var Hedmark og Oppland jevnstore. Fordelingen av funksjoner og nasjonale ressurser mellom de to fylkene var noenlunde balansert. Men deler vi oss nå, vil Rest-Oppland uten Gran, Jevnaker og Lunner utgjøre kun ca 44 % av Innlandet, mens Hedmark vil utgjøre 56 %. For de av oss som husker de lokale kretskampene fra tidligere år, gir en såpass stor endring av balansen en helt klar pekepinn på hvem som oftest vil trekke det korteste strået hvis nye fylker skal kjempe nye kretskamper.

I Rest-Oppland har folketallet falt fra 2017 til nå. I Hedmark er det derimot vekst i folketallet samlet sett fra 2017 til 2021. Prognosene viser at nedgangen vil fortsette i Rest-Oppland, mens Hedmark vil fortsette å øke. Den regionale ubalansen blir større i årene framover.

Burde ikke vi i Hedmark gni oss i hendene over dette og glede oss? Nei, jeg syns ikke det. Uansett om vi kaller oss hedmarkinger eller opplendinger er vi også innlendinger – og bør heie på vår felles region. Vi klarer mindre om vi splitter oss og kjemper kamper mot hverandre – og klarer mer om vi jobber sammen. Bruk millionene på skoler, fylkesveier, tannklinikker, bussruter, kulturtilbud og næringsutvikling – i stedet for på å bygge opp og drifte to sett fylkesadministrasjoner og to sett fylkespolitikere. Behold Innlandet.

%d bloggere liker dette: