Oppløsning er skandaløs pengesløsing på enda en reform

Av Hanne Alstrup Velure, Lesja, medlem av fylkesutvalget for Innlandet Høyre

VG skriver på lederplass 19.12.21 at spørsmålet om oppløsning av nye fylker nærmer seg en skandale. En frustrasjon over fylkespolitikernes selvbilde som folk bør merke seg. Man kan helt riktig lure på om vi egentlig er i øyehøyde med oss selv?

VG-lederen liner opp den hinsides pengebruken som man legger opp til dersom man nå beslutter oppløsning av de nye fylkene. Etter to år med omstillingsprosess som har kostet dyrt, vil man nå sende fylkespolitikere og fylkesadministrasjon ut på en ny mangeårig ørkenvandring av endringsarbeid. Med bruk av folkets penger som burde være brukt til tjenester til folket!

VG skriver: «Langsiktighet og brede kompromisser har vært en styrke i det norske demokratiet. At en ny regjering i all hovedsak viderefører reformer en annen regjering har igangsatt, selv om de ikke er enige i absolutt alt, har skapt forutsigbarhet. Jo mer overordnede sakene er, jo viktigere er det at politikerne finner sammen over partigrenser». Det er måten som man i langt de fleste partier alltid forholder seg til virkeligheten. Man går videre fra der man er. Man går ikke bakover til et utgangspunkt som ikke lenger finnes.

«Uansett hva man måtte mene om regionreformen og prosessen rundt så er det likevel ikke et argument for å bruke mye penger og krefter på å dele opp fylkene igjen», skriver VGDet samme som gjelder for Troms og Finnmark vil gjelde for Hedmark og Oppland: «Folketallsutviklingen er kritisk. Det trengs langt sterkere lut enn noen flere fylkeskommunale arbeidsplasser for å skape vekst i landsdelen».

I en tid med mye fokus på politikeres sløsing med folkets penger, klinger det ekstremt dårlig når Senterpartiet som til stadighet snakker ned reformarbeid, vil sende Innlandet fylke ut i enda en reform – en oppløsning av Innlandet til Hedmark og «Rest-Oppland» er nemlig å regne som en reform. Med skandaløs ressursbruk og mer politikerforakt som resultat!

%d bloggere liker dette: