Skal du stemme med hjertet eller fornuften?

Av Espen Østvold Rølla, fylkesstyremedlem, Partiet Sentrum Innlandet og kommunestyrerepresentant i Lillehammer

Foto: Johnny Syversen

I perioden 31. januar til 11. februar kan 370 000 innbyggere stemme. Spørsmålet det skal stemmes over er: Mener du at Innlandet fylkeskommune skal videreføres eller deles? Svaralternativene er «videreføres», «deles» eller «blank».

Det er en rådgivende folkeavstemning. I motsetning til ved valg så blir det ikke nødvendigvis slik folkeavstemningen viser, den er kun rådgivende. Det er ikke noe krav til hvor mange som stemmer for at den skal være gyldig.

De ansatte i fylkeskommunen skal også bli spurt gjennom en medarbeiderundersøkelse. (ca. 2 600 ansatte, hvorav de fleste ansatt på videregående skoler i hele fylket). De ansatte har allerede uttalt at de ikke ønsker en deling, men en videreføring av fylket.

I tillegg skal også alle 46 kommuner i fylket bli hørt om de ønsker en videreføring av fylket eller ikke. Det betyr at folkevalgte i kommunestyrer skal behandle en sak politisk om hva som er kommunens høringssvar. Det er de samme folka som har stemt i folkeavstemning og noen også svart på medarbeiderundersøkelsen.

Det blir spennende å se hvordan dette slår ut når noen stemmer etter egen overbevisning tre ganger eller mer i denne prosessen.

Organisasjoner er også invitert til å bli hørt og gi innspill. Fristen for kommuner og organisasjoner til å uttale seg er 31. januar.

Det blir til slutt viktig å følge med når våre folkevalgte i fylkestinget 22.–24. februar skal fatte en beslutning og vekte de ulike innspillene gjennom folkeavstemning, medarbeiderundersøkelse og høringssvar fra kommuner og organisasjoner.

Skal du stemme med hjertet eller fornuften?

Folk flest har følelser for kommunen eller regionen man bor i. Tjenestene fra fylkeskommunen som videregående skole, tannklinikker, kollektivtrafikk og veger gis rundt omkring i kommunene våre og man er jo sjeldent fysisk på fylkeshuset. Kommunen din forblir den samme med videreføring, men det blir enda bedre tjenester fra fylkeskommunen.

Jeg stemmer for videreføring av Innlandet fylke og det gjør jeg med hjertet for kommunen og regionen min, og med fornuften, for fylket mitt.

%d bloggere liker dette: