Behold Innlandet

Av Erlend Gjølme, Gjøvik Høyre

Foto: Per Hovland, Oppland Arbeiderblad

I Innlandet står 12 prosent av unge mellom 16 år og 25 år utenfor utdanning eller arbeid (2019). Dessverre er det alt for mange som dropper ut av videregående skole. Det er heller ikke nok arbeidsplasser for de uten utdanning. Da er det beste vi kan gjøre for de unge å sørge for et godt utdanningsløp som ender ved studiekvalifisering eller fagbrev.

Kommunen har ansvaret for grunnskole, mens fylkeskommunen har ansvaret for den videregående skolen. Et godt samarbeid mellom de to partene er veldig viktig for å kunne gi ungdommer best mulig tilbud.

Nå har fylkestinget invitert oss alle til å være med å stemme for Innlandet fylkeskommunes videre fremtid. For min del kommer jeg til å stemme for å beholde Innlandet.

Jeg er veldig opptatt av at vi skal levere best mulig tilbud til de unge. Jeg vil at lærere, skoleledere, skolesjefen, fylkeskommunedirektøren og politikerne på fylke skal bruke tiden sin på å gi best mulig tilbud til unge, slik at de får den best mulig starten på livet.

At alle unge skal få mulighet til å ta fagbrev eller ta høyere utdanning.

At det er helsesykepleiere på skolen hvis livet er vanskelig.

At det er miljøarbeidere på skolen som bryr seg hvis du ikke orker å dra på skolen.

At skolene har de riktige læringsverktøyene slik at utdanningen er moderne og møter morgendagens krav til kompetanse.

Jeg vil ikke at fylkeskommunen skal bruke tid og penger på å dele seg opp i to mindre enheter. Det er sløsing med tid, arbeidskraft og ikke minst penger som burde gå til ungdommen. Håper du er som meg, og stemmer nei til skilsmisse.

%d bloggere liker dette: