Ekstremt dyrt å splitte Innlandet

Av Hans Kristian Enge, Lillehammer, gruppeleder Innlandet Ap

Totalkostnaden for å dele opp Innlandet og drifte to fylker i stedet for ett, kan komme opp i 700 millioner kroner de første ti årene. I motsetning til hva Terje Jektvik fra Rødt Ringsaker hevder i sitt leserinnlegg den 30/12, er dette ingen bløff. Dette er de tallene som fylkeskommunedirektøren og hans stab har presentert for fylkestinget.

Rødt burde spare seg for å påstå at vi bløffer om dette. Innlegget viser vel at Rødt ikke har satt seg godt nok inn i saken, før de går ut og sier at man vil løse opp Innlandet. For disse tallene er ikke laget på bakrommet hos oss i Arbeiderpartiet.

Vi har hatt dialog med fylkeskommunedirektøren og hans medarbeidere, og tallet på 60 millioner fremkommer i fylkesbudsjettet som også Rødt har vært med på å behandle i fylkestinget så sent som i desember.

Her fremgår det at administrativt er merkostnaden 60 millioner kroner pr år, samt at politisk styring har en merkostnad på 5 millioner kroner i året. Dette er regnet fra 1. januar 2024, som er den datoen der tilhengerne av deling mener at Innlandet skal splittes opp. Altså totalt 65 millioner kroner i en årlig forskjell på kostnadene til det administrative og politiske. Dette er fra Innlandet Fylkeskommune sin økonomiplan, og tallene her har både Arbeiderpartiet og Rødt lagt til grunn.

Så dette er ikke en bløff som Rødt påstår, dette er de faktiske forskjellene. Så utfordringen til Rødt er å forsvare ovenfor Innlandssamfunnet at de hvert år vil bruke 60 millioner mer på politikk og administrasjon. Det innebærer at det samme beløpet må reduseres andre steder; i tilbudet i videregående opplæring, tannhelse, kollektivtilbud, veivedlikehold, kulturtilbud og næringsutvikling. For det er en av flere uheldige konsekvenser en slik deling fører til.

I tillegg kommer engangskostnadene, som er beregnet til å være opp mot 100 millioner kroner. Og på toppen av dette igjen kommer merkostnadene som vi vet er vanskelige å tallfeste, men som knytter seg til organisasjonsendringer, kompetansetap ved at nøkkelansatte finner seg andre arbeidsgivere eller slutter «før tiden», merkostnader til konsulentbyråer som må leies inn fordi fagmiljøene er svekket eller ikke har bred nok kompetanse osv.

I alt snakker vi om en merkostnad som nærmer seg 700 millioner kroner de neste ti årene for å dele opp Innlandet og drifte to fylkeskommuner administrativt og politisk.

Så ja, dette er en redelig debatt som viser reelle konsekvenser. Jeg sier fortsatt nei til sløsing og nei til oppløsing.

%d bloggere liker dette: