Fylket som gir unge håp

Av Kristian Rønningen, leder av Lillehammer og Gudbrandsdalen Unge Høyre

Det er vi unge som forhåpentligvis skal bo i dette fylket lengst. Da er en forutsetning at nåværende politikere ruster Norge, men ikke minst fylket for å løse problemene som kommer de neste årene. Mange har en bekymring for om tilbudene der de er, blir truet i årene som kommer. Denne bekymringen deler begge sidene i saken om fylkesoppløsningen. Det som skiller sidene, er hvorvidt vi mener regionreformen er for å sikre og utvide tilbudene eller ikke.

Debatten blir navlebeskuende når man framstiller at konsekvensene for oppsplittingen av fylket faller på om vi skal «kaste bort» ca. 100 millioner kroner og eventuell kortsiktig svekking av tjenester fylkeskommunen har ansvaret for. Ja, jeg er enig i at oppsplittingen har konsekvenser og alt som er gjort blir forgjeves, men det er jo ikke derfor vi skal beholde dagens struktur. Det er legitimt å bruke penger på å gjøre fylket bedre, og hvis man mener at oppsplitting av fylket, gjør fylket bedre på lengre sikt så er de 100 millioner kronene vel brukte penger. Debatten burde sette søkelys på hvorfor dagens struktur er bedre enn den gamle strukturen, for framtidens innlandet.

Poenget med debatten burde ikke være at det er sløsing å gå tilbake til gammel struktur. Poenget burde være at den gamle strukturen var sløsing.

I bunn og grunn slo vi sammen fylkene for å på forsvarlig vis, frigjøre midler slik at kulturtilbudene til alle uansett hvor de bor kan bestå, og når de skal på for eksempel korpsøvelsen eller teateret, får de et ordentlig busstilbud på en vei som faktisk er trygg og kjøre på.

Det rødgrønne fylkestinget hadde aldri tatt initiativ til dette uten høyresiden og deres regionreform. Høyresiden hadde slåss for et samlet Innlandet, mens venstresiden strittet imot, men per 21.12.2021, så har store deler av venstresiden i innlandet omfavnet reformen. Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) omtaler det som «Suksessoppskriften» og prater varmt om fylkessammenslåingen, samtidig som han skriver «Jeg mottar til og med tilbakemeldinger fra fornuftige senterpartister som mener det er feil å prioritere tid og penger på å dele opp igjen Innlandet» i GD 21.12.2021. Høyre så altså hvor viktig denne reformen var, og siden venstresiden ikke klarte å se det, så man behovet for tvangssammenslåing tilbake i 2017.

Mange frykter sine fylkeskommunale tilbud i nærmiljøet, spesielt i områdene som ikke er ved Mjøsa, og det må tas på alvor. Reformen er jo til for å frigjøre penger, slik at fylkestinget har mer penger for å sikre tilbudene i absolutt hele fylket. Jeg mener hvis du har bekymringer for om midlene til fylket ikke blir brukt bra nok for dine behov, burde du kontakte og stemme på den folkevalgte som forsvarer dine interesser best, på fylkestinget i Innlandet.

Innlandet ble til for å gjøre fylkeskommunen til et rasjonelt og meningsfylt forvaltningsnivå. Rett og slett fordi det lønner seg for framtidens innlandet at vi kan ha to lærere og en politiker, fremfor to politikere og en lærer. Håper Innlandet kan fortsette og vise hvilket fantastisk tilbud det kan gi til innbyggerne.

%d bloggere liker dette: