Konspirasjonsteorier om folkeavstemming

Av Håkon Hermansson, Arbeiderpartiet

Etter at det ble bestemt at folkeavstemmingen i februar skal gjennomføres digitalt har beskyldningene haglet i sosiale medier og leserbrev. De ivrigste nettkrigerne mener dette er en konspirasjon for å utestenge eldre velgere og påvirke valgresultatet. Det trekkes paralleller til USA og Donald Trump der manipulasjon av valgdeltakelse er en vanlig politisk metode.

Disse konspirasjonsteoriene er enkle å motbevise. Partiene som ønsker å stykke opp Innlandet, slik som Pensjonistpartiet, Senterpartiet og Rødt, har alle stemt for at valget skal gjennomføres heldigitalt. Selv om dette er en dårlig løsning for store velgergrupper, så er det ikke et forsøk på å påvirke valgresultatet i den ene eller andre retningen. Da hadde valgkomiteen vært delt.

Ordførere fra både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har tryglet fylkeskommunen om å få slippe å gjennomføre valget fysisk. Mange ansatte bruker nå juleferien sin til å gjennomføre enda en runde med massevaksinasjon og nye nedstenginger. Alle er utslitt, og stadig flere begynner også å bli sinte.

Vi står midt i en tid med bare dårlige løsninger. Men la det ikke være noen som helst tvil. Når hensynet til de eldre har blitt veid opp mot hensynet til barn og unge er det de yngste, de som ikke har stemmerett eller politisk påvirkning, som har tapt hver eneste gang gjennom hele pandemien. Flere av dem som nå roper høyest om at digitalt valg er udemokratisk er samtidig i harnisk over at 16- og 17 åringene skal bli hørt. Dette er takken til en generasjon som har ofret ungdomstida si i solidaritet.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen er så langt fra Donald Trump som det er mulig å komme både i politikk og som type. Han er en politiker som først og fremst kjennetegnes av stor integritet, ryddighet og idealisme på innbyggernes vegne. Mens de politikerne som ivret mest for å gjennomføre en folkeavstemming med uforsvarlig kort tidsfrist, på tvers av jula, midt i en pandemitopp nå sitter musestille i båten, står Even Aleksander Hagen rakrygget i media og tar ansvar for deres beslutninger.

Det er en ærlig sak å mene at folkeavstemminger uansett bør gjennomføres fysisk. Men da må ansvaret plasseres der det hører hjemme.

%d bloggere liker dette: