Nyttårstale til Innlandet

Av Jon Kristiansen, regiondirektør i NHO Innlandet

Foto: NHO

INNLANDET: Vi er på vei inn i et nytt år fylt med ny usikkerhet for framtida. Bak oss ligger nok et annerledes år og en annerledes jul. Dessverre vet vi at jula også er høytid for samlivsbrudd.

Usikkerheten er ikke ny: Vi kjente på den samme usikkerheten på samme tid i fjor. Vi klarte oss gjennom fjoråret, vil vi klare oss like godt i 2022?Artikkelen fortsetter under annonsen

De samme spørsmålene melder seg når vi hever blikket utover året foran oss. Hvordan håndtere pandemien?

Hva skal vi leve av, har vi en jobb å gå til? Hvem skal skape og gjøre alle jobbene? Klarer vi å kutte utslippene og løse klimautfordringen?

Hvordan bevarer og utvikler vi velferdssamfunnet vårt i årene som kommer? Ingen har fasitsvaret på disse spørsmålene.

Mange eksempler

Det vi vet, er at Innlandet har et bredt spekter av bedrifter som bidrar med nye løsninger hver eneste dag.

FindMy i Østerdalen er en av mange bedrifter som skaper morgendagens jobber og bygger grunnlaget for morgendagens velferd.

Findmy har som mål å ligge i front og tilby bonden og beitedyra de beste løsningene for sporing på utmarksbeite.

De er bare ett av mange eksempler på at man kan være plassert i utkanten og likevel skape både arbeidsplasser og teknologi som forandrer morgendagen.

Det trengs. Vår generasjon har nemlig tre formidable oppgaver:

  • Vi skal stoppe klimaendringene sammen med resten av verden.
  • Vi skal sørge for å få flest mulig i jobb.
  • Vi skal sikre velferden for oss og generasjonene etter oss.

Kort sagt: Vi skal bygge et bærekraftig samfunn. Økonomisk, sosialt og miljømessig.

For Innlandet betyr det at vi må skape minst 20 000 arbeidsplasser innen 2030. Vi må skape løsningene som bidrar til å løse utfordringene i verden. Og samtidig må vi skape verdiene som skal finansiere velferden vår.

Nøkkelen

Nøkkelen ligger i bedriftene. Det er i bedriftene jobbene, løsningene og verdiene skapes.

Og, vi trenger flere folk med rett kompetanse til å fylle jobbene.

Da kan vi ikke slå oss til ro med at om lag en av fire i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet, nesten 50.000 personer her i Innlandet. Folk trenger bedrifter. Bedriftene er også avhengige av omgivelsene for å lykkes.

Innlandet er godt rustet for morgendagen – blant annet fordi vi er gode til å forene de gode kreftene og samarbeide. Samarbeid er faktisk et av våre største fortrinn.

Det speiles i målet for «Det inkluderende Innlandet»: Innlandets arbeidsliv i 2030 skal være inkluderendebærekraftig og innovativt. Dette er også bedriftenes stemme: Innlandet står sammen.

Da er det overraskende at Innlandets skjebne skal opp til ny vurdering.

Hvorfor skilles når samlivet egentlig fungerer ganske godt? Selvsagt lugger det litt i ny og ne, men ikke mer enn at det går an å justere. Skilsmisser er både dyre og krevende.

Vi spør oss rett og slett om en skilsmisse vil føre Innlandet nærmere målet?

Vi har satt oss ambisiøse mål for Innlandet.

Vi skal redde klimaet, skape jobber og sikre velferden – samtidig som vi skal håndtere en pandemi og konsekvensene for mange av våre bedrifter.

Det blir svært krevende å oppnå dem, men vi må og skal klare det. Og da må vi forene alle gode krefter i Innlandet for å nå dem.

Det vi trenger, er en fylkeskommune som bruker all sin energi og innsats på utdanning og kompetanse, næringsutvikling, oppgradering av fylkesveier, bredbånd og annen infrastruktur – ikke på et krevende skilsmisseoppgjør.

I Innlandet er vi sterke sammen. I et samfunn er man avhengig av at alle trekker sammen for at det skal fungere og utvikle seg. Slik er det også med familier og fylkeskommuner.

La oss ikke kaste bort kraften fra Innlandet på å gjenskape gårsdagen. La oss heller stå sammen i gode og onde dager og samarbeide om å skape morgendagen – sammen.

Jon Kristiansen

På vegne av våre bedrifter i Innlandet: Godt nytt år!

%d bloggere liker dette: