Sammen går vi for gull

Av Knut Fangberget (Hamar Høyre), Anne Bjertnæs (Gjøvik Høyre) og Oddvar Møllerløkken (Lillehammer Høyre)

Foto: Innlandet Høyre

Vi er sikre på at kommunene i Innlandet vil ha det bedre i ett litt større fylke, enn om vi skal deles i to små fylker. Utfordringene våre er like. I hele Innlandet går vi i flere begravelser enn barnedåper. Barnetallet i barnehage, grunnskole og videregående skole går ned. Antall kilometer fylkesveg som trenger vedlikehold er flere her enn noe annet sted i landet. Kommunene har utfordringer med rekruttering til og utvikling av tjenestene vi leverer innbyggerne våre. Dette er tjenester som treffer folk fra vugge til grav. De mest komplisert tjenestene, de tjenestene som gis til de mest sårbare innbyggerne våre er ofte av de det er vanskeligst å rekrutter til. Å bruke ressurser på to fylkeskommuners byråkrati og politiske organisering i stedet for å bruke ressursene på mer vedlikehold av fylkesveger, en bedre videregående skole og en styrket elevtjeneste er sløsing med fellesskapets midler.

Næringsetableringer, private arbeidsplasser som skaper verdier til fellesskapet jobbes det hardt for å få til hver eneste dag. Ofte kan det gjennom media framstå som om vi deltar i et kretsmesterskap med individuelle konkurranser om disse arbeidsplassene, men i realiteten deltar vi i et langt større mesterskap og øvelsen er stafett, lagøvelse. Fra idretten har vi sett gang på gang at det er laget med det beste lagsamarbeidet som vinner. I Innlandet deltar vi på samme laget. Vår lagoppstilling må best mulig møte konkurrentenes slik at vi til sammen og på hver vår etappe kan yte vårt beste og vinne.

Også i andre deler av livet, privat eller i jobbsammenheng går man sammen når man opplever å ha felles utfordringer nettopp fordi vi sammen er sterkere enn hver for oss. I den debatten som nå går om Innlandet registrerer vi at mange forsøker å framstille oss som konkurrenter som ikke vil hverandre vel. Noen argumenterer med at Innlandet bidrar til en større sentralisering, en større forskjell mellom gamle Oppland og gamle Hedmark. Det stemmer jo ikke. Ett felles fylkesting, en felles fylkeskommune i Innlandet bidrar jo til det motsatte. Gjennom og møtes i samme møte, i samme rom må fylkespolitikerne ta i bruk hele laget. De må se hele Innlandet, ikke bare den ene eller andre siden av Mjøsa, det ene, andre eller tredje dalføret, fjellområdet eller nærområdet til Oslo.

Som politikere i Lillehammer, Hamar og Gjøvik representerer vi de tre gamle bykommunene i Innlandet. Vi er ikke like, men vi er likeverdige. Vi er ikke enige i alt, men vi er ikke imot hverandre. Vi har ulike interesser i enkeltsaker, men den ulikheten blir ikke borte om vi deler opp i to fylker, snarere tvert imot. En oppdeling av fylket betyr en oppdeling i to lag hvor felles interesser lettere blir overskygget av motsetningene. Ulike interesser i enkeltsaker betyr ikke at vi ikke har mer å vinne på å jobbe sammen med et felles støtteapparat som fylkeskommunen skal være for alle kommunene. Vi heier på hverandre, vi heier på Innlandet. Vi går for gull på stafetten i det store mesterskapet.

%d bloggere liker dette: