Sammen står vi sterkere

Av Johannes Christian Wahl Gran, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne, Gudbrandsdalen

Summen av utfordringene i Innlandet – blir mindre med en fylkeskommune og tydeligere når vi er sammen om dem. Der to fylkeskommuner før måtte knive seg imellom rundt felles ressurser, er dagens fylkeskommune i stand til å snu dette til flere regionale fortrinn.

Miljøpartiet De Grønne ønsker en faktabasert og rasjonell tilbakemelding fra innbyggerne i Innlandet.

Tre viktige momenter for alle over 16 år som skal stemme enten digitalt eller ved fysisk oppmøte rett etter nyttår:

1: Innlandet har 370 905 innbyggere (per 1. kvartal 2021). Det betyr at hvis politikerne i Innlandet spør noen utenfor Innlandet om noe, så spør de på vegne av 371′. Sammen får fylkene dermed større kraft.

2: Samarbeidet rundt Mjøsa: Kommunene rundt Mjøsa har i stor grad felles arbeids- og bostedsmarked på tvers av Mjøsbrua. Behovet for å koordinere dette for eksempel med tanke på samferdsel og infrastruktur er presserende. Å skape et felles arbeid- og bostedsmarked er enklere når fylkene er ett.

3: Store tall selger; «Lengst elv, størst innsjø, høyeste fjell, flest kilometer med veg etter staten, osv.» – selger og formidler både store behov og muligheter. Sammen står vi sterkere i nasjonale prioriteringsspørsmål, som for eksempel Nasjonal Transportplan.

#BevarInnlandet – vi har verken tid eller råd til å la vær, men vi har både ambisjoner, vilje og momentum til å dra i samme retning.

%d bloggere liker dette: