Til deling sier vi NEI!

Av Hanne Alstrup Velure og Gjertrud Nordal, fylkestingsrepresentanter for Innlandet Høyre

I forkant av folkeavstemningen om videreføring eller deling av Innlandet har det oppstått uvanlige samarbeidskonstellasjoner mellom partiene. Slikt skjer når man på tvers av den politiske midten enes om at her er saken viktigere enn partipolitikken og ulike grunner man måtte ha for å være imot deling. Uansett om du liker eller ikke liker fylkeskommunen så er deling av Innlandet ikke løsningen.

Før folkeavstemningen midt i februar har Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og MDG alliert seg omkring videreføring av Innlandet. Vi har ulike tilnærminger – noen av oss er glade i fylkeskommunen mens andre ønsker å legge den ned og overføre oppgaveporteføljen til større og sterkere kommuner. Det siste er en uaktuell spørsmålsstilling nå, all den tid det trengs en større helhetlig reform der blant annet kommunesammenslåing inngår. Per i dag er det heller ikke stortingsflertall for nedlegging av fylkeskommunen.

Den fargerike partialliansen er enige om én ting: Oppløsning av Innlandet fylkeskommunen er en hinsides sløsing med folks penger. Vi har nå brukt flere år på å endre fylkeskommunen, statsforvalterembetet og vegvesenet og det har kostet både penger og fokus på endringsarbeid hos alle ansatte i disse etatene. Man kan mene hva man vil om prosessen som førte til der vi er i dag, men vi er alle enige om at nå er sammenslåingen unnagjort og vi går videre.

Vi registrerer – som forventet – at det trengs mer kunnskap og info om hva avstemningen dreier seg om. På sosiale medier ser vi at noen snakker om sykehus, politi, domstol og mye annet som fylkeskommunen ikke driver med! Oppgavene fylkeskommunen har knytter seg kort sagt til videregående skole, tannhelse, kultur, fylkesveiforvaltning og regionalt utviklingsarbeid. Oppgaver som det vil bli betydelig mindre ressurser til å løse dersom vi bruker pengene på to fylkesordførere med to tilhørende politiske systemer og to fylkesrådmenn med tilhørende administrasjoner. Det samme gjelder for statsforvalterembetet og vegvesenet.

Vi er opptatt av å finne virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker. Hinsides pengebruk og feil fokus i både fylkespolitikk og fylkesadministrasjon i enda noen år, på å dele opp i to nye fylker er ingen løsning på noe som helst. La oss bruke alle penger og krefter på å få hele innlandsregionen fremover med best mulige videregående skoler, best mulige tannhelsetjenester, bedre veier, et blomstrende kulturliv og ikke minst et fremoverlent næringsliv. Slik løser vi best de virkelige utfordringene – folketallsutviklingen og hvordan få til det grønne skiftet gjennom bruk og foredling av våre naturressurser!

%d bloggere liker dette: