Hedmark + Oppland = sant

Av Gunn Randi Fjæstad, fylkespolitiker for Innlandet Arbeiderparti

Foto: Innlandet fylkeskommune

Det sto å lese i avisene i oktober 2005. Soria Moria-erklæringen åpnet for fylke- og regionalt samarbeid, og et felles fylkesting i Hedmark og Oppland sa ja til å slå seg sammen og omorganiseres til «Region Innlandet». Forlovelsen og seremonien ble gjennomført med ledelse av fylkesordførerne Siri Austeng og Audun Tron, og jeg var så heldig å være der som medlem i fylkestinget.

Det var godt å kjenne på optimismen som rådet. Jeg var overbevist i trua, på at det er helt avgjørende for Innlandet i framtida at de to fylkene handler som en felles region.

Dette utgangspunktet har jeg hatt med meg hele veien som fylkespolitiker. Fylkeskommunen har en viktig rolle som regional utviklingsaktør. Det er klart at en felles region vil gi større oppmerksomhet, og større slagkraft.

Så kjenner vi historien. Nye Innlandet fylkeskommune ble først en realitet fra 1. januar 2020. Fødsler kan oppleves dramatiske og vi vet at fornyelsen skapte uro i organisasjonen. Det er likevel mitt inntrykk at de ansatte og organisasjonen i samarbeid har funnet fram til det beste av det beste i begge fylkene, og at det er gjort et viktig arbeid i utforming av tjenestetilbud, og et godt omstillingsarbeid.

Vi prater om en toåring, en som fyller to år den 1. januar 2022. For meg er det store spørsmålet: Hva er det en toåring trenger? Jo, en toåring trenger positiv oppmerksomhet, motivasjon, mål og grenser, mestring og støtte i valg her og nå, et grunnlag og en investering for framtida.

Senterpartiet fikk flertall med vedtaket om folkeavstemming for oppsplitting og reversering av Innlandet, noe jeg mener har skapt det motsatte av trygge rammer og forutsigbarhet. Det er ingen tvil om at vedtaket skaper uro om de faktiske forhold og framtida, for fylkeskommunen som organisasjon med de ansatte, men også for hele regionens innbyggere og tilhørende kommuner.

Jeg vil ikke være med på å reversere samarbeidet som er etablert, skape urosplitte opp fagmiljøer og sette nye grenser. Å kreve at ansatte på nytt må bryte opp og flytte på seg, bygge ned og rive opp nyetablerte struktur, der det beste fra begge fylker er tatt i bruk.

En toåring trenger trygge rammer og forutsigbarhet som stimulerer til vekst og utvikling. Gjennom motivasjon, påfyll og kompetanse bygges og utvikles organisasjonskulturen – og vi står sterke i oppgavene framover med å sette Innlandet på kartet, synliggjøre satsinger som gir vekst og utvikling for Innlandet.

Nå er det viktig med arbeidsro. Mange med meg vil vi skal se framover. Det er gledelig at forlovelsen ble til ekteskap. At ekteskapet skal pleies, det vil vi i Arbeiderpartiet bidra til. Vi ønsker det beste for Innlandet og det å lykkes framover. Vi står overfor tidenes mulighet til å vise fylkeskommunens berettigelse.

At vi i Innlandet er sterkest sammen, ja det ble bevist med blant annet Lotto-rekka, som ga resultater gjennom sentral satsing på veg og bane.

Min mening er at vi nå må bruke kreftene framover på vedtatte planprogram og arbeidet som der er i gang. Arbeid og gjennomføring med de tre regionale planene krever et godt samarbeid med mange aktører fra både offentlig, privat og frivillig sektor. Vår politiske hovedoppgave framover blir å jobbe fram disse planene.

Regional plan for inkludering skal bidra til at Innlandet oppleves som et åpent og inkluderende samfunn for alle, både økonomisk, sosialt, kulturelt og etnisk.

I regional plan for klima, energi og miljø, skal verdiskaping sees på både som en mulighet og en utfordring for å løse de klima-, energi- og miljøutfordringene innlandssamfunnet står overfor.

Den regionale planen for samfunnssikkerhet skal bidra til et enda tryggere innlandssamfunn.

På denne måten vil vi kunne fremme Innlandets interesser, skape gode tjenestetilbud for innbyggerne. Vi vil utvikle og styrke organisasjonen. Gjennom verdiskapning vil vi kunne innfri forventninger og potensiale om blant annet grønn vekst og utvikling i distriktene.

%d bloggere liker dette: