Splitting av fylker vil være et kjempestort feilgrep

Av Lise Nystuen (Tretten) og Lena Helseth (Stange), HMS-rådgivere

Det var en gang en statsminister som het Erna. Hun bestemte at Norge trengte en regionreform. Erna og hennes gode hjelpere diskuterte hit og dit, øst, vest og nord og sør. Omsider, etter et par år med diskusjoner, hadde de overtalt Stortinget til å gå med på planene.

Det skulle bli store og fine fylker i hele landet. Noen fylker ble veldig store, og noen av dem hadde ikke lyst. Men Erna sto på sitt, og slo sammen nesten alle fylkene – det ble 11 nye fylker, og i tillegg fikk fylkene en kjempestor medgift av Statens vegvesen. Nesten 2000 ansatte (ca. 200 i Innlandet) måtte begynne å jobbe med veger i fylkene. Dette påvirket naturligvis både vegvesenet og de nye fylkene.

Men alle de ansatte, både i Statens vegvesen og fylkene, jobbet hardt for å få gjort en god jobb, regionreformen til tross. I tillegg fikk vi Covid som ikke akkurat gjorde tingene enklere. Men vi har greid det bra tross alt, og det hadde vært flott om vi kunne fått prøve å jobbe for Innlandet under normale forhold, før man bestemmer seg for en eventuell deling.

Omorganiseringen og regionreformen i 2020 førte til frafall av mange dyktige fagfolk. Kan vi ta sjansen på dette en gang til? Har vi råd til det?

Nå kommer en ny og vanskelig tid med mye uro og bekymring. Hva skjer med våre jobber?

Hva vil skje med forvaltningen av fylkesvegene? Skal fagområder splittes ytterligere? Eller skal det som noen antyder bli et eget interfylkeskommunalt selskap som drifter vegnettet i Innlandet. Dette burde vært avklart i god tid før en folkeavstemning.

Ved deling av Innlandet vil oppfølgingen av kontrakter blir mer oppstykket. Det blir ikke like gode muligheter for gode fagmiljøer. Det blir vanskeligere å følge opp entreprenører på en forsvarlig måte. Det vil åpne mer for useriøse aktører, som er ute etter profitt. Dette ser vi allerede konturene av etter regionreformen.

Sett fra et HMS- perspektiv for oppfølging av drift, vedlikehold og utbygging av veger, kan vi mene noe om dette. Vi som jobber med HMS i vegkontrakter i Innlandet skal se til at alle kommer hel hjem hver dag, og vi skal også påse at alle har verdige arbeidsforhold.

Dette betyr at man må ha god innsikt i veldig mye; lover og forskrifter, grøfter, stillaser, vegbygging, og lønns- og arbeidsforhold med mer. HMS er et stort fagområde som blir vanskeligere å håndtere ved en eventuell splitting. Det samme vil gjelde flere andre fagområder som for eksempel ytre miljø, trafikksikkerhet, planlegging og forvaltning.

Vi er overbevist om at når det gjelder samferdsel, så vil oppsplitting av fylker være et kjempestort feilgrep. Ved å fortsatt være et stort fylke, er det enklere å forvalte vegene også i distriktene. Samferdselsavdelingen har mange ansatte spredt rundt i hele Innlandet, ikke bare i de store byene.

Deling av Innlandet fylkeskommune er ikke samfunnsmessig forsvarlig i det hele tatt. La oss beholde det flotte hjerteformede fylket vårt.

%d bloggere liker dette: