Det er tre viktige svar som foreligger før avgjørelsen om Innlandet tas i slutten av februar

Av Espen Østvold Rølla, styremedlem Partiet Sentrum Innlandet

Foto: Johnny Syversen

Fylkestinget kunne før jul, med et flertall, avgjort en videreføring av Innlandet fylkeskommune.

En videreføring som var i tråd med det flertallet av partiene har gått til valg på og i tråd med det sittende fylkestingspolitikere er valgt inn for å ta avgjørelser om.

Det ble i stedet et knapt flertall for en folkeavstemning midt i en pandemi.

Det som det skrives lite om, er hva mer de også vedtok. Det er nemlig mer enn kun en folkeavstemning.

Det er tre viktige svar som foreligger før avgjørelsen i fylkestinget tas i slutten av februar:

1. Resultatet av rådgivende folkeavstemning avholdt digitalt i perioden 10. – 17. februar.

2. Resultatet av spørreundersøkelse blant de ansatte i Innlandet fylkeskommune.

3. Alle høringssvar fra 46 kommuner i Innlandet, organisasjoner i Innlandet og andre.

De ansatte i fylkeskommunen har enda ikke fått noe info om spørreundersøkelsen og de skal forholde seg til dette på toppen av alt, etter å ha vært igjennom omstilling og står midt i en pandemi. Husk at de fleste ansatte i fylkeskommunen jobber i videregående skole hvor det nå er rødt nivå.

Det er så langt jeg har sett én fylkestingspolitiker som har gått ut med hva vedkommende vektlegger. Vedkommende vil kun hensynta den rådgivende folkeavstemningen hvis minst halvparten av de ca. 370 000 innbyggerne svarer og hvis det samtidig er et flertall på minst 55 % for å «videreføre» eller «dele».

Vedkommende er én av 57 representanter i fylkestinget.

Hvordan vektlegger de 56 andre fylkestingspolitikerne innspillene i de tre ovennevnte resultatene?

Hvordan vil de tolke resultatene?

Opplever fylkestingspolitikere at de ikke lenger er bundet av det de gikk til valg på i saken om fylket?

Et tenkt scenario kan her bli at:

1. 20 % deltar på rådgivende folkeavstemning den uken det er mulig å stemme og 60 % av disse vil lage to nye fylkeskommuner.

2. 80 % av de ansatte i fylkeskommunen vil videreføre fylkeskommunen.

3. 75 % av kommunene spiller inn i sine høringssvar at de er for videreføring av fylkeskommunen.

Husk at dette er et tenkt scenario.

I mange av disse innspillsrundene vil de samme menneskene ha stemt og blitt hørt flere ganger.

Det blir en krevende oppgave for fylkestingspolitikerne.

Fylkestinget vedtok også i desembermøtet å be regjeringen ta initiativ til utredning av fylkeskommunen som forvaltningsnivå.

Mange innbyggere sier i debatten at de er i mot hele fylkeskommunen, men da er det best å stemme på videreføring nå enn å skape to nye fylkeskommuner. Vil du ha 0 fylkeskommuner, stem på 1, i stedet for 2.

Nå heier jeg på videreføring og forsterking av fylkeskommunens tjenester som videregående skole, kollektivtrafikk, tannhelse, veger og næringsutvikling.

Jeg heier på alle de ansatte i fylkeskommunen som går på jobb hver dag (de fleste på rødt nivå nå) og jeg heier på å ikke kaste bort mer tid og penger.

%d bloggere liker dette: