Innlandet – det handler om mer enn økonomi

Av Johannes Christian Wahl Gran (MDG), Gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne, Ringsaker

Innlandet fylkeskommune en utviklingsmotor og tjenesteprodusent for oss som bor her, videregående opplæring er et eksempel på dette. Representantene bor her selv og er valgt av oss andre som bor her. Dette vil bestå så lenge vi har et fylkesnivå, og uavhengig av hvor mange eller få fylker vi har.

Innlandet har et enormt areal som kjennetegnes av lite folk og mye natur, mange grender og få byer. Da virker det umiddelbart fornuftig å fortsette dette samarbeidet mellom oss som faktisk er her. Alternativet er at folka i Tynset og Gjøvik, Hamar og Lesja heller konkurrerer. Konkurranse kan være sunt, men skal vi konstruere et Oppland og Hedmark som er konkurrenter? Ligger “erkerivalen” tre togstopp sør for Lillehammer? Gir det mening å skulle bytte busselskap når jeg skal fra Lillehammer til Næroset, men kjøre med det samme selskapet om jeg skal til Gran?

Norge bygges ned bit for bit, myr for myr, blåklokke etter blåklokke, delta etter delta. Fuglene, fiskene, plantene, rovviltet og sommerfuglene våre er under et ekstremt press fra menneskelig aktivitet. Vi trenger alle sammen samme kunnskap om og forståelse for klimaendringer, arealendringer og ødeleggelse av naturen. Det krever et helhetlig overblikk. Innlandet kan ha et slikt overblikk, og bli en gigant i norsk sammenheng. Denne kunnskapen som hele Innlandet trenger er en knapp ressurs. At Oppland og Hedmark skal konkurrere om de kloke hodene ender nok opp med at vi får mindre kunnskap “i huset”, mindre helhetlig tankegang og mer konsulentbruk fra sak til sak.

Innlandet har litt flere folk enn Bergen og omtrent halvparten av Oslo. Vi hadde 85 000 fritidsboliger her for to år siden, et tall som har økt og stadig øker. Alle hyttene sier noe om hvor kjent og hvor godt likt Innlandet er for omlandet vårt. Ingen kjøper hytter til titalls millioner i regioner uten regionale fortrinn. Dessverre er vi også kjent for to andre ting; nemlig størst andel eldre og minst andel yngre mennesker, i hele landet. Dette er ikke en følge av hvordan fylkeskommunen er rigget, men en internasjonal trend og et nasjonalt utfordringsbilde for hele Norge. Fullføring av videregående og høyere utdanning sto det også dårlig til med i Hedmark og Oppland. Jeg tror Innlandet kan snu dette slik kvalitetsmeldinga fra videregående opplæring foreløpig bekrefter.

«Bo i Brumunddal, jobb i Gjøvik» kan en folkevalgt fra Stange si med hånden på hjertet med Innlandet som et fylke. Representanten fra Stange har ingen grunn til å si det samme om Oppland likestilles med Viken for Hedmarkinger. Da havner kunnskapen fort i Oslo. Jeg vil heller ha den i min region: Innlandet. Derfor #BeholdInnlandet

%d bloggere liker dette: