Innlandet inn i framtiden

Av Kjerstin Lundgård, fylkespolitiker

Spørsmål, kommentarer og undring preger debatten om Innlandets framtid.
Jeg forstår at spørsmålene er mange og at det er usikkerhet.
Kanskje også fordi regionreformen var en reform som mange var skeptiske til, deriblant meg, – en reform som ble tredd litt nedover oss. Men ting har skjedd.

Nå, to år etter vi ble Innlandet mener jeg jobben vår er å se framover. Hvilke muligheter (og utfordringer) ligger i det som har blitt ett stort fylke.

Bak oss ligger mye jobbing, innenfor mange ulike områder, for å koble sammen to fylker. Dette er prosesser som har vært krevende for mange og som ikke minst har hatt store kostnader.

En oppsplitting av Innlandet vil være et skritt i feil retning. Etter min mening er vi tjent med å være inkluderende og åpne for det som ligger foran oss. Da vil det sjølsagt være viktig at fylkene settes i stand og får muligheten til å være sentral samfunnsutvikler.

Jeg opplever at Innlandet fylkeskommune tar den rollen og vil bidra til å løfte Innlandet inn i framtida.

Setter vi oss på sidelinja med en oppløsning av Innlandet? Jeg er redd for det og det er ingen god løsning. Vi må være med å sette agendaen, da får vi være med på utviklingen.

Jeg har tidligere vært tydelig på rollen som den brede kulturen har i Innlandet. Det er store og viktige miljøer. I den nylige vedtatte strategien er visjonen vår at Innlandet skal bli best på kultur. Det skal vi klare. Ideer, inspirasjon og nytenkning henter vi fram og benytter oss av når vi jobber sammen og ser spennende utsikter på tvers. Innlandet fylkeskommune skal være en relevant samarbeidspartner for kulturen, der rollen som samfunnsutvikler er relevant og viktig. Aktive og engasjerte politikere er relevant og nødvendig.

Innlandet – eventyrlige muligheter. Ja, det har vi! Nytenkning, samarbeid, prosjekter, strategier, åpenhet, inkludering og innovasjon.

La oss være med å sette dagsorden – ja til Innlandet!

%d bloggere liker dette: