Min oppfordring er: Si ja

Av Jytte Sonne, Lillehammer, 1. nestleder Innlandet KrF

I februar er vi alle invitert til å si vår mening om hvorvidt Innlandet skal bestå som et eget fylke, eller vi skal gå tilbake til Oppland og Hedmark som to selvstendige fylker.

Vi skal si vår mening i en rådgivende folkeavstemning, og fylkestinget må ta den endelige avgjørelsen.

I alle saker vil det stort sett alltid være fordeler og ulemper, og mange har belyst forskjellige meninger, hvor man enten er for eller imot Innlandet som eget fylke.

– Selv om både Hedmark og Oppland var imot en sammenslåing, ble det bestemt at fylkene skulle slås sammen. Det kan man like eller ikke like, men i flere år er der lagt mye energi ned i å få samkjørt de to fylkene til en enhet. Innlandet Fylke har nå bestått i to år, og organisasjonen fortjener nå ro til å satse videre på å yte innlandets innbyggere best mulige tjenester, fremfor å bruke energi på en oppløsning.

– Økonomisk har sammenslåingen kostet penger, men man vil etterhvert høste innsparinger ved en mer effektiv organisering. En Fylkeskommunedirektør i stedet for to, en Fylkesordfører i stedet for to og så videre innenfor alle områdene. Å flytte administrasjonen tilbake til tidligere kontorer er ikke gratis, i og med at Hedmark Fylkeshus uansett vil trenge en rehabilitering. Der legges til rette for fleksible løsninger for ansatte, og det er vi blitt gode på under pandemien.

– Kreftene og energien i Innlandet trengs til næringsutvikling, kompetanse, infrastruktur, og ikke minst sørge for at vi får flere innbyggere hit. Skolestrukturen og utfordringer med å opprettholde linjer i distriktene løses ikke ved å splitte opp Innlandet, men ved at vi sammen satser på et attraktivt fylke hvor folk har lyst å flytte til.

Min oppfordring er å stemme JA til et fortsatt Innlandet fylke.

%d bloggere liker dette: