Rør fra Rødt

Av Johannes Christian Wahl Gran (MDG), Lillehammer, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne, Innlandet

4. januar åpner Øyvin Aamodt året retorisk friskt. Det er neppe Aamodts hensikt å så til de grader misvise GDs lesere. Samtidig er avsenderen fra Rødt også en garva politiker som fortjener å bli tatt ytterst alvorlig.

For det første dreier ikke folkeavstemning seg om vi skal «ha tilbake» noe som helst, den dreier seg om vi skal rive ned det fellesskapet vi har bygget opp mellom Sverige, «storbyene» på Østlandet, fjellene i vest og skogene i nord. Oppland og Hedmark slik vi kjente henne fra forrige århundre – finnes simpelthen kun i tankene våre.

Kommunene rundt Kongsvinger vurderer hvor de vil høre hjemme. De fleste kommunene på Hadeland er alt ute, og vil ikke se seg tilbake. Det er snakk om restene av to giganter, og hvor vidt vi skal bygge to offentlige etater på restene av dem – eller om vi skal videreføre samarbeidet og utvikle potensialet som ligger her på Innlandet, og fortsatt stå sammen som i dag.

Rødt skal få rett i at det også er andre argumenter enn de økonomiske konsekvensene som er viktige. Når Aamodt skriver dette uten å komme med et eneste eksempel vil jeg benytte anledningen til å oppfordre GDs lesere og bidragsytere til å heller snakke fram saker de er opptatt av, framfor å nevne argumenter dem mener er mindre viktige. Jeg har til gode å lese hvilke tjenesteområder innenfor fylkeskommunen som vil styrkes av at vi prøver å gjenskape fortiden.

Til slutt fortsetter Aamodt som en sann representant for nei-til-Innlandet-siden å problematisere at folkeavstemminga i hovedsak skal foregå digital. Til tross for at et enstemmig valgstyre har besluttet dette, et valgstyre der også Rødt ved Maria Aksberg Nielsen både er synlige og representert.

Alle har rett til et universelt utformet samfunn. Sjøl er jeg er overbevist om at fylkeskommunedirektør Tron Bamrud og staben hans både er tro til oss folkevalgte, og vil løse oppgavene om å finne en løsning så innbyggere som ikke evner å avgi sin stemme digitalt får stemt.

%d bloggere liker dette: