Vi trenger et stort robust fylke, ikke to små

Av Christian Nilsen, sekretær Lillehammer AUF, Lillehammer

1. januar 2020 oppsto Innlandet. Innlandet oppsto etter en lengre prosess for å slå sammen de to fylkene Oppland og Hedmark. Prosessen med sammenslåing er kommet langt, men prosessen er enda ikke ferdig. Det ble brukt cirka 100 millioner kroner på å sammenslå fylkene, og nå foreslår noen å bruke mer penger og tid på å splitte Innlandet.

En oppsplitting av Innlandet vil bli en ny tidkrevende prosess. En slik oppsplitting fører til at fokus skifter fra primæroppgavene. De siste 4 årene har fylkeskommunen fokusert på sammenslåing og å bygge opp en ny organisasjonsstruktur. Ved en oppsplitting kan det tenkes at lignende tid brukes. Det betyr at om vi splitter oss vil ikke fylkeskommunen hatt tid til å fokusere på stort annet en sammenslåing og oppsplitting. Om fylkeskommunen ikke får tid til å begynne å se fremover, kan det bety tapt tid til utvikling av regionen vår.

For Lillehammer er Innlandet fylke positivt. Lillehammer er med i prosjektet Mjøsbyen. Mjøsbyen er et prosjekt for å bedre kollektivtilbudet og samferdsels mulighetene mellom de ulike byene ved Mjøsa. Poenget med «Mjøsbyen» er å lage et felles bo og arbeidsmarked rundt Mjøsa, og det har Lillehammer god nytte av. Det er allerede i dag mange som pendler mellom de ulike kommunene rundt Mjøsa og da også på tvers av den gamle fylkesgrensa. Fylkesgrensa har veldig lite å si for hvor folk bor og jobber, spesielt rundt Mjøsa. Mjøsbyen har også ført til at Lillehammer har fått et bedre samarbeid med kommunene på østsiden av Mjøsa. Dette samarbeidet får Lillehammer en god nytte av når vi skal videreutvikle regionen vår, og viser at samarbeid uansett vil forekomme.

Vi trenger et robust fylke som kan se hele regionen. I regjeringserklæringen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet står det at de ønsker å gi fylkeskommunen flere oppgaver, og da trenger vi en robust fylkeskommune som er klar for å ta imot oppgavene. Innlandet har bestemt at de ønsker å ta kollektivtilbudet i egenregi. Det kan de fordi Innlandet er stort nok til å ta på seg oppgaven. Oppland var ikke stort eller robust nok til å kunne ta samme oppgave.

Om vi velger å splitte oss opp, vil vi ikke ende opp med det Oppland og Hedmark som vi hadde i 2019. Vi vil måtte lage to nye fylkeskommune organisasjoner. Oppland vil ved en oppsplitting ha 15 000 færre innbyggere enn hva vi hadde før Innlandet. Det vil føre til at Oppland kommer til å ha en dårligere posisjon nasjonalt for å kunne kjempe om arbeidsplasser og investeringer.

Det viktigste med fylkeskommunen burde være hvilke tjenester og muligheter fylket gir innbyggerne og ikke hvor fylkesgrensa skal gå.

%d bloggere liker dette: