Splittelsen av Innlandet rammer innbyggerne

Av Leiv Peter Blakstad, distriktsjef MEF avd. Innlandet

Det er med dyp bekymring vi ser at politikere, ansatte og innbyggere i Innlandet risikerer nye år med usikkerhet og uro rundt inndeling av fylkeskommunen. Vi er redd prosessen med en oppsplitting av det nye fylket vil svekke innbyggernes tjenestetilbud.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en av mange organisasjoner som er avhengig av en velfungerende fylkeskommune. Vi samhandler forløpende med samferdselsavdelingen om veibygging og veivedlikehold. Etter flere år med fokus på sammenslåing og institusjonsbygging, føler vi at systemet endelig har begynt å sette seg.

De ansatte og de politiske lederne i Innlandet har på en imponerende måte utviklet det nye fylket til å bli en organisasjon med framdrift og beslutningsevne. Det har vært særdeles viktig gjennom to år med pandemi.

Sterk stemme
Nå er snart pandemien over og fusjonsperioden avsluttet. Vi skulle stå foran et tiår med sterk satsing på samfunnsutviklingen i Innlandet. Våre ungdommer trenger gode videregående skoler og fagutdanning. Syklende, gående og bilister trenger nye veistrekninger, sykkelstier og gangveier. Vi trenger gode kulturtilbud, vi trenger økt satsing på folkehelse og vi trenger et Innlandet med en sterk stemme i hovedstaden.

I stedet for å bruke kreftene sammen, skal vi altså nå inn i nok en periode med uro og eventuell oppsplitting. Det er dyrt både for staten og fylket. Vi risikerer å miste verdifull kompetanse. De ansatte mister energi og fokus fordi det som er skapt kanskje skal rives ned.

Ut av bakevja
Vi håper fellesskapet heller kan brukes på velferd og vekst i Innlandet. I mange tiår er det kysten og Nord-Norge som har fått skiftende regjeringers oppmerksomhet. Vi som bor i Innlandet, har kommet litt i bakevja. MEF Innlandet ber våre folkevalgte holde sammen og gjøre denne regionen til en dynamisk vekstmotor for hele landet. En oppsplitting nå betyr nye år med feil fokus.

I 1781 sørget danskekongen for å dele denne regionen i to. Hedmarken ble gjort om til et eget amt. Inndelingen ble stående fast i 238 år. Det vil være på grensen til meningsløst å splitte oss opp vel to år etter den nye regioninndelingen i 2019.

%d bloggere liker dette: