Stolte totninger, lænninger og gjøvikensere

Tom Svellet, Østre Toten, Ingrid Myhr, Vestre Toten, Thor Arne Hauge, Gjøvik, Anne Thoresen, Vestre Toten, Anne-Marte Kolbjørnshus, Nordre Land, alle fylkestingsrepresentanter for Innlandet Arbeiderparti
Vi ble i 2019 valgt inn for Arbeiderpartiet på fylkestinget i Innlandet. Vi er stolte av alt det positive som skjer i Gjøvikregionen, og at vi sammen får til mye.

Vi mener vi kan få til enda mye mer når hele Innlandet spiller på samme lag. Det beste er at vi vet at næringslivet, utdanningsinstitusjonene og organisasjonene våre er helt med på notene!

Arbeiderpartiet gikk til valg på å etablere en felles musikksatsing for Innlandet. Dette hadde de to gamle fylkene jobbet for over flere år, og nå i et felles fylkesting fikk vi det til. Det hjalp at kreftene ble samlet rundt samme bord. Musikk i Innlandet etableres nå med hovedsete på Gjøvik, har nylig ansatt daglig leder og skal bli en ny kraft for musikklivet vårt.

NTNU på Gjøvik er hele Innlandets universitet, og er en viktig samarbeidspartner for fylkeskommunen. Blant annet har vi bidratt gjennom CyberLand-satsing, og tilskudd på 20 millioner kroner til Norwegian Cyber Range. Vi har støttet masterstudie i industriell innovasjon og digital sikkerhet med 7 millioner og gitt tilskudd til NTNU Technology Transfer (TTO) på 2 millioner. Sammen med Fagskolen Innlandet og Høyskolen for yrkesfag lokalisert på Kallerud er Gjøvikregionen uten tvil Innlandets mest komplette utdanningsregion.

Læringsfabrikken på Raufoss er etablert som et helt unikt opplæringstilbud i industriparken. Her er det tilgang på moderne utstyr og oppdater kompetanse. Dette er nybrottsarbeid og et løft for yrkesfag. Denne etableringen satses det videre på fra Innlandet fylkeskommune, vi jobber for at et Nasjonalt yrkesfagsenter også lokaliseres hit.

I vårt innspill til Nasjonal transportplan samlet vi fylkestinget bak at Rv4 er vegstrekningen som har øverste prioritet i Innlandet. Det skjer fordi fylkespolitikere fra hele fylket lyttet og forstod det klare budskapet fra næringslivet. Dette viser helt klart hvor mye mer vi får til sammen enn hver for oss, det er i fellesskap Gjøvikregionen også kan få støtte til store løft.

Vi er stolte over kompetansen på radikal innovasjon for inkludering der Søndre Land utpeker seg regionalt og nasjonalt som synlig pådriver i klynger og nettverk. Nordre Land tar nye posisjoner i utvikling av bioøkonomisatsingen sin sammen med andre tunge aktører i Innlandssamfunnet. Østre Toten ligger som ei perle midt i grønnsaksfatet med et verdensledende forskningsmiljø på presisjonslandbruk, nemlig NIBIO/Apelsvoll som nå har blitt en stadig viktigere samarbeidspartner for utvikling av landbruket vårt. Politikere og næringsliv fra hele Innlandet stiller seg samlet bak fv. 33 sin betydning som eksportvei.

Våre videregående skoler i hele regionen rustes opp med framtidsretta nybygg og utstyr for flere hundre millioner kroner, og jammen har ikke tannklinikken på Gjøvik blitt Innlandets største!

Innlandets eneste ferje går i dag på Randsfjorden. Her er det investert i nytt kaianlegg og ferje, Elrond er i disse dager i ferd med å frakte biler og folk trygt og klimavennlig over Randsfjorden. Dette er også et viktig løft for tømmertransporten fra Land og Valdres.

Snart er det Mjøsa sin tur. Fylkeskommunen utreder nå en personferje mellom Gjøvik og Hamar, for å effektivt kunne bidra til jobbreiser og fritidsreiser på tvers i Innlandet.

Hvis regionen vår spiller kortene riktig, kan vi styrke vår posisjon ytterligere. Vi er overbevist om at det er en fordel for oss å samle hele Innlandet bak våre satsinger. Vi får til mer når vi er et større lag som peker på mulighetene vi har for å bygge infrastruktur og skape arbeidsplasser, og at Gjøvikregionen har industri, kompetanse og kultur i verdensklasse.

%d bloggere liker dette: