Et sterkt og samlet Innlandet er avgjørende i konkurransen om talentene

Et leserinnlegg av styret i Trainee Innlandet: Nina Stokke Tronsrud, styreleder Hias IKS, Monika Ryan Gillerhaugen, nestleder BDO AS, Linn Alicia Slora Kristiansen, NHO Innlandet, Erland Paulsrud, NCE Manufacturing, Kjetil Nordbye, Ikomm, Asgaut Holm, Traineerepresentant, Marius Hernes Brateng, traineerepresentant

En av vår tids store utfordringer er konkurransen om talentene. Vinnere av konkurransen er attraktive bedrifter og lokalsamfunn. For å styrke og videreutvikle regionen vår, må vi ha en felles forankring tuftet på proaktivitet og samarbeid, snarere enn en reaktiv tilnærming med fokus på geografiske skillelinjer.

Trainee Innlandet er Norges største tverrfaglige traineeordning, en suksesshistorie om samarbeid i Innlandet. Trainee Innlandet har over 20 års erfaring med å rekruttere talenter. Samarbeid på tvers av geografi har vært avgjørende og en selvfølge i arbeidet. 230 traineer har vært gjennom programmet i løpet av disse 20 årene, hvorav 70-80 prosent har valgt å fortsette sin utvikling i Innlandet. Regionen og ordningen blir stadig mer attraktiv for unge talenter, ikke minst for nyutdannede uten tidligere tilknytning til regionen. Årlig mottar vi nå mer enn 250 søkere, og årskullene er doblet til 20 traineer.

Trender som det teknologiske skiftet, det grønne skiftet og økt konkurranse er tydelige også i Innlandet. Det er konkurransen om de kloke hodene som avgjør hvorvidt Innlandet vil lykkes med skiftet, og konkurransen foregår på den nasjonale og globale arenaen.

Våre medlemsbedrifter er ulike på mange vis. Vi representerer ulike bransjer, sektorer og virksomhetsstørrelser. Felles for alle er tilhørigheten til Innlandet og et brennende engasjement for å sikre god kompetanse for utvikling av bedriften og regionen. Hver for seg blir de fleste for små, men ved å samarbeide evner vi å markedsføre en spennende region med et attraktivt og variert næringsliv, som unge ønsker seg til.

Innlandet formes og utvikles av menneskene som bor her. Konkurransen om talentene er ikke bare viktig for næringsutvikling, men også for samfunnsutvikling i regionen. For å bygge og utvikle sterke lokalsamfunn er vi avhengig av å tiltrekke mennesker som ønsker å bo og leve her. I konkurranse med andre regioner, må Innlandet samles om en proaktiv tilnærming, med en felles ambisjon om å utvikle lokalsamfunn hvor det er godt å jobbe, leve og utvikle seg, både profesjonelt og personlig.

I dette arbeidet trenger vi en fortsatt proaktiv fylkeskommune som legger til rette for nærings- og samfunnsutvikling. Det er derfor viktig at fylkeskommunen kan prioritere ressurser og fokus fullt og helt inn mot dette, i stedet for fokus på årelange interne prosesser som følge av en eventuell beslutning om å dele fylket.

%d bloggere liker dette: