Fagforbundet vil beholde Innlandet

Jon-Inge Hagebakken, Fagforbundet i Innlandet. Foto: Annette Rud

Fagforbundet Innlandet organiserer arbeidstakere hovedsakelig i offentlig sektor og en rekke virksomheter i privat sektor. Vi har 34.500 medlemmer i hele Innlandet, som etter en høringsrunde blant fagforeningene våre, har gitt oss ulike svar på om Innlandet fylkeskommune bør deles eller ikke. I en så stor organisasjon som Fagforbundet er, vil det alltid være ulike syn på hvordan fylkeskommunen bør organiseres.

Fagforbundet Innlandet er opptatt av at det leveres gode offentlige tjenester, og vi mener det er viktig at det leveres like gode tjenester om du bor på Hamar, eller om du bor i Vang i Valdres.

Tjenestetilbudet til fylkeskommunen består i hovedsak av videregående opplæring, fylkesveier, kollektivtrafikk, tannhelse, kultur, klima og regional utvikling. Fylkeskommunen har en viktig, og bør ha en enda viktigere rolle i fremtiden, når det gjelder å bidra til regional utvikling og verdiskapning. Pandemien har påvirket oss alle, og vi regner med at fylkeskommunen har vært rammet av det på samme måte som oss, og ikke fått «satt» organisasjonen etter tvangssammenslåingen.

I sammenslåingsprosessen fikk Fagforbundet gjennomslag for at flere oppgaver som var satt ut i egne selskaper, skulle Innlandet fylkeskommune ta tilbake i egen organisasjon med egen ansatte.

Ved en oppdeling så er det bekymringer for at tjenester som vurderes bedre når Hedmark og Oppland gjør det sammen, blir satt ut i diverse selskapsformer. Samferdsel og kollektivtrafikken er en av disse tjenestene. Ved å ta dette ut i egne selskaper for eksempel Interkommunale selskaper eller AS vil dette i mindre grad være folkestyrt. Dette kan får store konsekvenser for ansatte og muligheten til å få kollektivtjenesten i egenregi.

På den ene siden så ser fagforeningene nytten av å være sammen fordi det øker kvaliteten på tjenesten og er økonomisk effektiv, på den andre siden er det bekymring om sentralisering og at distriktene vil komme dårligere ut enn byene.

En oppløsning av Innlandet vil få store kostnadsmessige konsekvenser både økonomisk og menneskelig. Ressursene bør brukes på forbedring av tjenestene til innbyggerne og heller vurdere å desentrale flere oppgaver til fylkeskommunen fra staten. Selv om de fleste oppgavene til fylkeskommunen er desentralisert allerede, er det viktig at det til enhver tid vurderer dette med nye oppgaver. En oppløsning vil kunne svekke næringsliv og organisasjoner i forhold til andre fylker. Fagforbundet Innlandet har en stor medlemsmasse og vi har respekt for de som eventuelt vil stemme annerledes en vår konklusjon. Selv om tilbakemeldingen er delt, så er flertallet i Fagforbundet Innlandet for å videreføre Innlandet.

%d bloggere liker dette: