Innlandet, bestå eller ikke

Reidar Åsgård (Ap), tidligere fylkesrådsleder i Hedmark fylkeskommune

Fortsatt èn region, eller tilbake til Hedmark og Oppland?

Regionreformen oser av mangel på helhet og konsekvens.

Vedtatt av Stortinget med knappest mulige flertall.

Vi har endt opp med regioner som i størrelse varierer fra Viken og Troms-Finnmark til fortsatt bestående minifylker som Rogaland og Møre og Romsdal. Neppe annen filosofi bakom enn at det ga et knapt flertall for reformen.

Hedmark og Oppland, to fylker som ofte, hver for seg, har samme mål.

Men resultater? Dessverre, mye kruttrøyk fra tapte kretskamper.

Tungt

Tungt å påvirke sentrale myndigheter, Stortinget inkludert, når delegasjoner fra nabofylker avløser hverandre med få dagers mellomrom, med motstridende budskap.

Et felles fylkesting bidrar i det minste til at tunge regionavklaringer må gjøres på hjemmebane.

Jeg var i sin tid med i fylkestinget og sa nei til en felles region, med argumentet som mange hadde; hvor er oppgavene som de store, såkalte robuste fylkene skulle få?

I dag styrer ei regjering bestående av partier som nettopp etterlyste dette.

Andre erfaringer: I nordenden på Innlandet finner vi kommuner, på tvers av gammel fylkesgrense, som i geografi, næringsliv og kultur ligner hverandre, med felles utfordringer. Sammen, har disse arealstore kommunene politisk tyngde.

Meldt overgang

Sørover i Innlandet har kommuner meldt overgang til Viken, andre signaliserer det samme. De gamle fylkene blir mindre enn de var. Også mange frivillige organisasjoner og selskaper mener innlandssamling er en mulighet.

Et motargument er størrelse og avstander. Nettmøter og mobiltelefoner løser ikke alt. Politikk og demokrati krever også nærhet, tid og øyekontakt. Heller ikke må kostnader knyttet til oppdeling overdrives.

En løsning for framtidige 30-40 år, minst, og 80 millioner som prislapp, gir en årlig avskrivning som er et folkestyre verd. Men, alt sett samlet, min oppfatning er at Innlandet best møter framtida som èn region.

Og, min elektroniske stemmegivning blir fulgt av en beklagelse.

Opplegget er dypt urettferdig når det ikke også er lagt opp til tradisjonell stemmegivning. Det vil ramme eldre velgeres valgdeltakelse.

Godt folkestyre, når det nå ble vedtatt å slippe velgerne til, kan ikke være et sparetiltak.

Stemmemåten skal ikke påvirke valgresultatet.

Men resultater? Dessverre, mye kruttrøyk fra tapte kretskamper.

Reidar Åsgård
%d bloggere liker dette: