Kollektivtrafikken har blitt bedre i Innlandet

Espen Martinsen i Strategisk Ruteplan AS. Foto: Strategisk Ruteplan AS
Kollektivtrafikken har blitt bedre i Innlandet.

Lokal kollektivtrafikk er et av fylkeskommunens viktigste ansvarsområder. Årlig kjøres 21 millioner busskilometer i Innlandet. Daglig leveres skoleskyss med god kvalitet til 23.000 barn og unge, i barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler. Med 35 el-busser og busser på biodiesel er kollektivtrafikk et miljøvennlig alternativ i Innlandet.

På Dovrebanen er tilbudet økt fra tre tog pr dag til tilnærmet totimersrute. Togtilbudet henger nå bedre sammen med busstilbudet, der buss og tog utfyller hverandre i stedet for å konkurrere om passasjerene. Det investeres for tiden 1,4 milliarder kroner på Gjøvikbanen, som tilrettelegger for timesavganger Gjøvik-Oslo.

Vista Analyse har evaluert dagens kollektivtilbud som gis av Innlandstrafikk. De vurderer at dagens modell fungerer godt, at politiske mål og vedtak følges opp, at kollektivtilbudet drives med høy effektivitet, og at sjåførenes arbeidsforhold er godt ivaretatt. Vistas gjennomgang viser høy måloppnåelse på de fleste områder.

Det er ingen motsetning mellom et stort Innlandstrafikk og det å ta vare de lokale busselskapene. I Innlandet er vi best i landet på å benytte unntaksbestemmelsene i EU-forordningen, ved å tildele kontrakter direkte uten anbud til lokale busselskaper i sine respektive markeder. Ansatte i AS Snertingdal Auto, AS Torpa Bilruter, Etnedal Bilruter AS, Lesja Innkjøpslag SA og Ringebu Bilruter AS opplever trygghet for arbeidsplassene, og selskapene kan utvikle sin egen identitet og forretning.

Planlegging, markedsføring og organisering av kollektivtrafikk er komplekst. Fagområdet har blitt vesentlig profesjonalisert de senere årene, samtidig med at kundenes forventninger har økt. Det kreves mer, både på IKT og systemsiden, innen ruteplanlegging og innkjøpsfaglig. Og det forutsetter et fagmiljø av en viss størrelse for å rekruttere og holde på fagkompetanse.

I Innlandet foretas 8 millioner kollektivreiser per år. Dette utgjør kun 1-2 prosent av de kollektivreisende i Norge. Det er ingen grunn til – og framstår som faglig uforsvarlig – å dele opp fagmiljøet i Innlandstrafikk i to mindre fagenheter.

%d bloggere liker dette: