Opp eller inn, fram eller tilbake?

Even Aleksander Hagen (Ap) fylkesordfører, fra Otta og bosatt på Lillehammer

Forfatter Knut Faldbakken ble 31. januar intervjuet av TV2 Nyhetene, om at navnet Innlandet gir han dårlige assosiasjoner. Noe innelukket og nedslått, et sted ingen vil være.

Det er ikke det fylket vårt skal assosieres med, og derfor er det bra at han tar det opp.

Det historiske Opplandene dekket mye av det samme geografiske området som dagens Innlandet. Distriktene nord for datidens (og nåtidens) Viken.

Jeg ser at flere bringer opp igjen at fylket vårt burde tatt navnet til det gamle Opplandene.

Jeg foreslo i sammenslåingsprosessen det samme, men er ikke innstilt på omkamp.

Dette er snøen som falt i fjor. Hadde vi egentlig hatt bedre forutsetninger med et annet navn?

Blir hva vi gjør det til

Innlandet fylke er ferskt sammenlignet med andre organisasjoner og institusjoner som bærer samme navn.

Tidlig ute var Sykehuset Innlandet. Teater Innlandet har nå feiret tiårsjubileum. Innlandet politidistrikt er samlet.

Høgskolen i Innlandet er fusjonert, og Fagskolen Innlandet har vi også hatt i flere år.

Statsforvalteren i Innlandet er ett år eldre enn fylkeskommunen. Og i organisasjonslivet har vi blant annet Innlandet idrettskrets, Innlandet Bondelag, LO Innlandet og NHO Innlandet.

Dette er bare noen av svært mange eksempler på regionale aktører som har valgt å ta navnet Innlandet i bruk.

Innlandet blir det vi gjør det til.

Hva om vi blir et fylke som virkelig innfrir? Vi har folk og fagmiljøer som burde la tankene fly til innsikt, innovasjon og inspirasjon!

Forsvinner ikke

Vi kan være innbitte, men kanskje nettopp derfor kan vi innkassere flere seiere framover?

Hvis vi legger ned en felles innsats – med innlevelse – kan vi fylle Innlandet med nytt innhold.

Jeg har foreløpig ikke opplevd at det er et folkelig opprør for å gå tilbake til Oppland og Hedmark eller å bytte navn til Opplandene.

Områdene forsvinner ikke, og vi kan gjerne kalle oss både opplendinger og hedmarkinger selv om det står Innlandet på skiltet langs vegen.

Innbyggerne virker innforstått med at vi nå bor i Innlandet. Men det er opp til oss å gi navnet Innlandet et positivt innhold. Men det krever at vi retter blikket framover og ikke bakover.

Dette var kanskje først og fremst et forsøk på et innsalg fra min side. Men det er vel bedre enn at fylket går i oppløsning og opphører?

Innlandet er det vi gjør det til!

%d bloggere liker dette: