Splittende retorikk og mangel på politikk for Innlandet

Hanne Alstrup Velure (H) medlem av fylkesutvalget, bosatt på Lesja. FOTO: Siri J- Rasmussen/Nationen

Snart er det rådgivende folkeavstemning og samtidig en bred høring blant kommunepolitikere, organisasjoner og andre som kan ha interesse av å uttale seg.

Spørsmålet er om videreføring eller deling av Innlandet i to nye fylker med kjente navn – de gamle fylkene finnes ikke lenger.

Politikerne har nå en viktig oppgave med å opplyse om hva de mener, hvorfor,hva som er målet for fremtiden og hvordan det kommer folket best til gode.

Dessverre er det mer splittende retorikk enn samlende, opplysende og konstruktiv politikk som preger debatten i forkant av folkeavstemning og høringsfrist. 

Høsten 2020 – for bare godt et år siden – vedtok fylkestinget enstemmig Innlandsstrategien.

Et politisk manifest som peker fremover for Innlandet; en region med store demografiske utfordringer – fallende folketall og en aldrende befolkning.

Skulder ved skulder stod partiene sammen om å vedta et manifest med fullt positivt fokus på utvikling.

Det er spesielt og forstemmende at politikere i posisjon – med fylkesvaraordføreren i spissen – som entusiastisk stilte seg bak denne strategien nå ett år senere vil bruke all energi på å ødelegge for gjennomføring av denne, uten å si hva de vil gjøre i stedet.

Som fylkespolitikere er vi valgt til å ivareta hele Innlandet-samfunnet, det gjelder selvsagt i særdeleshet også fylkesvaraordfører, noe som burde avspeiles både i ord og handling.  

Vær tydelige

Det er kort tid til å opplyse folk slik det skal gjøres før en folkeavstemning om hva fylkeskommunen er og driver med, men fylkesadministrasjonen gjør sitt beste.

Det bør også politikerne gjøre – og være tydelige på hva dette handler om men også hva det ikke handler om.

Når spørsmål om sykehus, politi, ulike enkeltvedtak om skolestruktur osv. blandes inn, da må vi være tydelige på hva fylkeskommunen driver med og har ansvar for: Fylkesveier, kollektivtrafikk, videregående skole, tannhelse – og regional utvikling!   

Det er kort tid til å opplyse folk slik det skal gjøres før en folkeavstemning om hva fylkeskommunen er og driver med, men fylkesadministrasjonen gjør sitt beste.

Det er drift og utvikling av disse tjenester som i enda en årrekke vil få lite fokus og ressurser dersom en ny endringsprosess igangsettes.

En splitting av Innlandet i to mindre fylker vil være svært kostnadskrevende både på kort og ikke minst på lang sikt.

Pengemessig er den ene siden – uansett om det sies at «Staten tar regningen» er det fortsatt vår felles pengekasse som brukes.

Pengene vil uansett måtte tas fra et sted og med stor sannsynlighet redusere statens overføringer til fylkene.

Personalmessig er den andre siden – endringsprosesser er krevende for de ansatte og en ny runde med endring vil med stor sannsynlighet medføre massiv kompetanseflukt.

Et godt prinsipp

Det er et godt grunnleggende prinsipp i politikken at man når man overtar ledelsen går videre, og ikke bruker folkets penger på tilbakegang som en bevisst gjennomgående politisk strategi uten å kunne begrunne det med annet enn at man var uenig i det politiske grepet som ble gjort for år tilbake. I opposisjon må man finne seg i at det gjøres vedtak man er uenig i – det er derfor man er i opposisjon.

Hvis politikken er å reversere reformer og vedtak som er gjort, da blir det ingen fremgang og ressursene brukes på alt annet enn å drifte og utvikle.

De fleste partier på fylkestinget – Ap, H, Frp, MDG, V og KrF – vil ut fra ulike begrunnelser sammen  bygge videre fra der vi nå er, ha fullt fokus på å gjennomføre Innlandsstrategien vi brukte mye ressurser på å bli enige om, og ikke bruke en fryktelig masse penger og krefter både i politikk og administrasjon, på å gå tilbake til noe ingen kan fortelle oss hva er!

%d bloggere liker dette: