Vi trenger et slagkraftig fylke

Anne Bjertnæs (H), varaordfører i Gjøvik

I den lokale debatten på sosiale medier, rundt lunsjbordene og ved cafébordene er det ikke egentlig saker som behandles i fylkestinget som dominerer. Det er saker som besluttes andre steder som bidrar til harme og irritasjon i Vestoppland. Men skal vi lykkes bedre i å få gjennomslag for våre standpunkter også i disse sakene trenger vi gode allierte. Vi trenger et fylke som har kraft og tyngde, vi trenger et fylke som anerkjenner og forstår Gjøvikregionens muligheter og utfordringer. Vi trenger Innlandet fylke.

Jeg vil derfor minne om noen viktige saker som Gjøvik har fått gjennomslag for i et felles Innlandet.

Musikk Innlandet, en av Innlandet fylkestings større satsinger er lokalisert til Gjøvik. Det er lokalisert hit fordi vi har det beste utgangspunktet med en stor og levende musikkbransje for å skape mer. Skape mer sammen med andre miljøer innenfor musikk og kultur i denne regionen og i resten av Innlandet.

RV4 ble prioritert på topp i fylkestingets høringsuttalelse på NTP fordi RV4 er viktig for Innlandet, resten av Innlandet stilte seg bak dette takket være godt arbeid fra næringsliv, arbeidsliv og politikere i Vestoppland.

Et flertall av kommuner i Innlandet og fylkestingets flertall ga sin støtte til en sykehusstruktur som ivaretar hensynet til et likeverdig tilbud til pasientene i hele Innlandet og en plassering av et hovedsykehus ved Mjøsbrua. Usikkerheten om denne beslutningen er ikke skapt i fylkestingssalen, den usikkerheten er skapt gjennom Hurdalsplattforemen og helseministeren.

Industrien, næringslivet og utdanningstilbudet i Vestoppland har mer å hente på at vi utvikler samarbeidet med Hamar-, Ringsaker- og Kongsvingerregionen gjennom Innlandet fylke enn å bli stående igjen med et mini-Oppland hvor Hadelandsregionen er ute.

For tjenestene fylkeskommunen leverer, for innbyggerne våre og for næringslivet vårt er jeg redd vi i Vestoppland har mest å tape på en deling. Vi har alt å tape på å tilhøre Norges nest minste fylke, det gir våre interesser lite tyngde i møte med andre regioner når ressurser skal prioriteres.

Våre elever vil møte en videregående skole med tilgang på færre ressurser enn om vi fortsetter i et større Innlandet. Næringslivet vårt vil møte et fylke med reduserte ressurser til utvikling og færre næringsinteresser som vårt næringsliv har felles utfordringer og muligheter sammen med.

Våre prioriteringer innen samferdsel med RV4 og Gjøvikbanen på topp, vil få mindre tyngde bak seg når et redusert Oppland står alene om disse prioriteringene, enn når Innlandet står sammen om å prioritere disse.

%d bloggere liker dette: