Vil vi ha to svake fylker eller et sterkt Innlandet?

Innlandet er best egnet til å sikre gode tjenester av høy kvalitet til innbyggerne, samtidig som løser de store utfordringene vi står overfor.
Thyra Håkonsløkken, Omar Yagci, Petra Engelien, ledertrioen i Innlandet Unge Venstre, Hamar, Gjøvik og Søndre Land

Innlandet fyller to år i 2022 og et knapt flertall av fylkestinget har bestemt at det skal foregå en rådgivende folkeavstemning om Innlandets fremtid. Alternativet er om vi skal se fremover, bruke penger på bedre tjenester og troa på at vi er sterkere sammen vmed å beholde innlandet, eller om skal vi skal gå tilbake i tid og oppløse Innlandet til Oppland og Hedmark.

Innlandet Unge Venstre vil beholde Innlandet, fremfor å splittes tilbake til fortiden.

Fylkeskommunens hovedoppgaver er videregående opplæring, kollektivtilbud, fylkesveier, tannhelse, kultur og næringsutvikling. Det er kvaliteten på tjenestene som må være i fokus. Å beholde Innlandet vil levere de beste tjenestene for Innlandets befolkning. Innlandet er mer rustet enn Oppland og Hedmark til å løse de store utfordringene våre som å kutte utslipp, styrke kollektivtilbudet, få folk ut av fattigdom, sikre vekst i næringslivet og gi oss mer kunnskap og frihet i skolen for å stanse frafallet i skolen.

Vi skal nå ta et valg om vi vil være et felles fylke som er sterkt og handlekraftig – eller om vi vil bli et av de svakeste fylkene i landet.

For oss blir valget enkelt. Stem for Innlandet!

%d bloggere liker dette: