Ja til kulturfylke Innlandet

Mona Stormoen, fylkestingsrepresentant for Innlandet Arbeiderparti

Vi mennesker trenger mer enn brød for å overleve. Kunst og kultur er helt grunnleggende for å skape gode liv og et godt samfunn. Det er fylkeskommunens oppgave å tilrettelegge, være aktiv bidragsyter og pådriver for et levende kulturliv som favner alle i Innlandet. Kunst og kultur er viktig i seg selv, men det har også store ringvirkninger for reise-, næring- og samfunnslivet.

Innlandets største utfordring er demografiutviklingen. Jeg mener at satsing på kultur kan bidra til flere yngre innbyggere i Innlandet! Gjennom kulturen i ordets vide forstand bygges for eksempel gode og attraktive møteplasser i hele Innlandet, som igjen øker attraktiviteten og lysta til å flytte hit. Det øker trivselen ved å bo her og mulighetene til å leve her, også som kunstner og kulturarbeider. Tilgang på gode kultur- og idrettsaktiviteter er ekstremt viktig for at det skal bo folk i Innlandet.

Men da kan vi ikke sløse bort millioner og verdifull tid med å splitte opp i to nye små fylkeskommuner. La kultur fremdeles ha en viktig plass i livene våre. Behold Innlandet.

%d bloggere liker dette: