Skilsmisse er dyrt – og det er ingen andre som tar regninga

Trodde du virkelig at staten ville betale for fylkenes skilsmisse? 

Svein Håvar Korshavn, Gjøvik
medlem i fylkestinget for Innlandet Høyre

Kommunalminister Bjørn Arild Gram slår i brevs form fast at det ikke er aktuelt for staten å dekke de totale kostnadene ved deling av fylkeskommunene.

Tvert imot så understreker han at fylkene kan søke om å få dekket kostnader som skal «basere seg på en svært nøktern tilnærming til hva som er absolutt nødvendig for å gjennomføre delingsprosessen». På godt norsk: Småpenger. For Innlandet blir konsekvensene ved å dele fylket nå langt mer dramatiske. 

Kostnadene for å dele opp fylket er 115 millioner

Kommunalministeren vil bare dekke en brøkdel av dette og avgrenser støtten til «prosjektledelse, prosjektorganisering, nødvendige tilpasninger av IKT-systemer og intern og ekstern informasjon om delingen».

Hva med kostnadene for etablering av to nye organisasjoner, rekruttering, omstilling og flytting for ansatte, opplæring ved endring av oppgaver og ikke minst kostnadene for å drive både Innlandet og to nye fylker i en lang periode? Ikke en krone.

Men hva med de varige økte kostandene ved å drive to fylkeskommuner istedenfor å videreføre Innlandet?

Dette er nemlig den største kostnaden, opp mot 60 millioner ekstra hvert år. 

Om staten bidrar til dette? Nei, disse kostnadene må også dekkes inn over fylkenes egne budsjetter. For det vil går ut over elevene på de videregående skolene, busstilbudet, støtten til kulturlivet, vedlikeholdet av fylkesveiene og utvikling av nye jobber.

Kommunalminister Gram kommer på banen lovlig sent, men han er direkte og ærlig i sitt brev til fylkene. Hans forsøk på å styre forventningene hos noen optimistiske fylkespolitikere står imidlertid i grell kontrast til både Innlandets fylkesvaraordfører og finansministeren. 

Deres utspill er noe i nærheten av et forsøk på å lure velgerne til å tro at staten betaler for skilsmissen og at en dette ikke vil gå ut over tjenestene til innbyggerne. 

For skilsmisse er dyrt, og det er ingen andre enn de nyskilte som må ta regninga.

%d bloggere liker dette: