Høringssvar

Her vil vi legge ut høringssvar fra ulike instanser i Innlandet.

Fra Fagforbundet Innlandet til Innlandet Arbeiderpartis representantskapsmøte 27.11.21:

Fra NHO Innlandet til til Innlandet Arbeiderpartis representantskapsmøte 27.11.21: