Hva er Behold Innlandet?

Behold Innlandet er en tverrpolitisk aksjonsside for å beholde Innlandet.

Vi har de siste 4-5 årene jobbet med mange ulike prosesser for å harmonisere tjenester, organisasjonsstrukturer, felles politiske planer og en felles retning for Innlandet. Det er lagt ned betydelige arbeidstimer for å komme dit vi er i dag, og det anslås at det er brukt nesten 100 millioner på å slå sammen gamle Hedmark og gamle Oppland til Innlandet.

Vi ønsker ikke å gå baklengs inn i fremtiden. Vi mener vi får til mer sammen.

Behold Innlandet – stem for at Innlandet fylkeskommune skal videreføres!